Статут

СТАТУТ

Клуб вболівальників Спортивного Клубу «Фаворит» м.Лубни

(2010)

І. Загальні положення.

Клуб вболівальників Спортивного клубу «Фаворит» м.Лубни (далі Фанклуб), є масовою самоврядною організацією, яка діє на основі принципів добровільності, рівноправ’я його членів, законності і гласності. Та об’єднує громадян на основі їх волевиявлення, а також духовного, морального та фізичного виховання.

Фанклуб здійснює свою діяльність на основі Конституції України у відповідності до законодавства України та цього Статуту, керуючись принципами добровільності, рівності всіх учасників, самоврядності та гласності.

Місце знаходження постійно діючого представництва Фанклубу : м.Лубни, вул.Радянська 16а.

Фанклуб має свій прапор, герб, гімн, емблему, нагрудний знак, медалі, грамоти, форму одягу та іншу атрибутику, яка затверджується відповідно до законодавства України.

Повна назва Фанклубу:

 • українською мовою — Клуб вболівальників Спортивного Клубу «Фаворит» м.Лубни
 • англійською мовою — FANCLUB of SC ”Favorit” Lubny

ІІ. Мета та завдання Фанклубу.

Основною метою та завданнями Фанклубу є:

 • об’єднання різних за професією, віком, освітою та іншими критеріями громадян на основі симпатії до Спортивного клубу «Фаворит» м.Лубни;
 • надання моральної підтримки СК під час проведення домашніх та виїзних матчів, члени Клубу повинні стати додатковим гравцем команди та внести свій вагомий вклад в перемогу нашого міста;
 • перетворити СК «Фаворит» на легенду нашого міста, та підняти патріотичний дух лубенців.

ІІІ. Права та обов’язки Фанклубу.

Для досягнення цілей Статуту Фанклуб має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
 • представляти та захищати свої права, законні інтереси своїх членів та учасників;
 • Фанклуб зобов’язується:
 • дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів міжнародного права, а також норми людської моралі та етики;
 • щорічно публікувати звіт про свою діяльність та про заходи що плануються.

IV. Члени та учасники Фанклубу.

Члени Клубу самостійні в своїй діяльності, вони мають право пропозиції про поліпшення діяльності Клубу, отримувати інформацію про діяльність Клубу, брати участь в заходах, що проводяться клубом.

Членами та учасниками Фанклубу можуть бути громадяни України та іноземними громадянами. Фанати – це невід’ємна частина волейбольного клубу. Неможливо уявити матч без вболівальників. Ми справжній додатковий гравець команди. Від нас багато що залежить, настрій волейболістів після виходу на волейбольне поле і результат на табло. Якщо ти хочеш розділити радість перемог разом з гравцями, підтримати команду у важкі моменти, якщо ти не уявляєш себе поза вболівальницьким сектором,ми запрошуємо тебе вступити у Фанклуб лубенського СК «Фаворит». Лубни – твоє місто. «Фаворит» - твоя команда.

Кожен вболівальник СК «Фаворит», має можливість офіційно підтвердити свій статус:

прийти в Фанклуб: вул.радянська 16а, м.Лубни;

 • офіційно зареєструватись;
 • стати власником Фанкарти.

Члени Фанклубу мають право:

займати спеціально виділені місця на матчах за участю СК «Фаворит» м.Лубни, придбавати на пільгових умовах журнали, газети та іншу спортивну продукцію і атрибутику СК «Фаворит»;

 • брати участь в організованих групах підтримки СК «Фаворит» на домашніх та виїзних матчах;
 • займатися у фізкультурно-оздоровчих групах, секціях та командах Фанклубу;
 • приймати участь в культурних заходах Фанклубу (турнірах, фестивалях, зустрічами із гравцями та тренерами СК «Фаворит»);
 • приймати участь в громадській діяльності Фанклубу;
 • обговорювати на з’їздах, конференціях, зборах, питання діяльності Фанклубу, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи;
 • член клубу має право на свій розсуд вийти із складу Клубу, письмово повідомивши про це, та має право знов вступити в Клуб в установленому порядку.

V. Члени Клубу зобов’язані:

 • дотримуватися положень Статуту Фанклубу;
 • не здійснювати самим, та по можливості запобігати будь-які порушення громадського порядку на матчах за участю СК «Фаворит» м.Лубни.

Член або учасник Фанклубу може бути виключений з Фанклубу за недотримання положень Статуту або дії, які нанесли, або могли нанести шкоду Фанклубу та СК «Фаворит» м.Лубни. Рішення про виключення члена або учасника Фанклубу приймається керівництвом Фанклубу.

VI. Керівництво Фанклубу.

Керівництво Клубу здійснюється Президентом Фанклубу. В сферу його обов’язків входить координація діяльності Фанклубу, розгляд планів заходів направлених на підтримку СК «Фаворит» м.Лубни.

Для забезпечення виконання статуту Клубу Президент має право назначати помічників.

Президент та відповідальні по напрямках складають Раду Фанклубу, яка розглядає наступні питання:

 • затвердження планів заходів, направлених на підтримку СК «Фаворит» м.Лубни;
 • інші поточні питання діяльності Фанклубу.

VII. Ліквідація Фанклубу.

Рішення про припинення діяльності Фанклубу, може прийняти тільки Президент СК «Фаворит».